Regulamin

Solankowy Koszmar

31 sierpnia 2019 r.

dystanse 5 km i 10 km

I. CEL

Rozpowszechnienie i popularyzacja biegów z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY

- Miasto Inowrocław,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

- Barbell Squad Inowrocław.

III. BIURO ZAWODÓW

Obowiązki Biura Zawodów pełni Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu do dnia 30 sierpnia 2019 r., al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, fax. 52 3555 366, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.solankowykoszmar.pl. 31 sierpnia br. biuro znajdować się będzie na starcie w Parku Solankowym, gdzie nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawane będą pakiety „Solankowego Koszmaru” i bon na napój. Pakiety wydawane będą przy weryfikacji.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację o miano „najtwardszego” zawodnika. Na trasach rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę, a przede wszystkim odporność psychiczną uczestników.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

31 sierpnia 2019 r. Park Solankowy, Inowrocław.

START:

10 km - godz. 9.00. Uczestnicy będą startować w maksymalnie 50 – osobowych grupach, które wyruszą w trasę w odstępach 30 minutowych.

5 km - godz. 11.30. Uczestnicy będą startować w maksymalnie 50 – osobowych grupach, które wyruszą w trasę w odstępach 30 minutowych.

Godzina startu może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników biegu na 10 km.

Limit ilości osób w grupach może ulec zmianie. Ostateczne składy osobowe poszczególnych grup zostaną podane w dniu startu.

Pomiar czasu w systemie chip – oficjalnym czasem jest czas brutto. W połowie trasy może zostać umieszczony punkt kontrolny.

Zawody rozpoczną się biegiem na 10 km, jako drugi odbędzie się bieg na dystansie 5 km.

VI. TRASA I PRZESZKODY

 1. Szczegóły dotyczące trasy biegu i lokalizacji Biura Zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy www.solankowykoszmar.pl.

 2. Opis oraz rozmieszczenie przeszkód zostaną ujawnione w dniu imprezy. Na trasie na pewno znajdą się:

a) przeszkody naturalne: stawy, drzewa, wzniesienia terenu,

b) przeszkody sztuczne: ściany, liny, trawersy poziome, zasieki,

c) błotne.

 1. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli sędziów technicznych Organizatora.

 2. Warunkiem klasyfikacji zawodnika na miejscach premiowanych nagrodami jest pokonanie wszystkich przeszkód.

 3. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, w tym pomijanie przeszkód lub wykonywanie zadań niedokładnie, czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie surowo karane.

 4. Przewinienia karane będą doliczeniem dodatkowego czasu, do czasu przebycia trasy, a w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją z biegu.

 5. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 2 godziny.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Solankowym Koszmarze, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat do dnia 31 sierpnia br. włącznie.

 2. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym oraz mieć ze sobą chip do pomiaru czasu.

 3. Uczestnik stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej grupie, w celu złożenia stosownych oświadczeń.

 4. Weryfikacja w Biurze Zawodów polega na sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

 1. Należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.solankowykoszmar.pl lub zapisy.sts-timing.pl (wraz z podaniem godziny startu) oraz dokonać wpłaty wpisowego.

 2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie.

 3. Elektroniczny system zgłoszeń dostępny jest do 28 sierpnia 2019 r., po tej dacie zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą w formie kart zgłoszeniowych w siedzibie organizatora: Ośrodek Sportu i Rekreacji al. Niepodległości 4, 88 – 100 Inowrocław, tel. 52 3555 350 , fax. 52 3555 366.

IX. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o jego wysokości decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

 1. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość i wynosi:

 1. zgłoszenia do 31 maja 2019 r. opłata startowa 69,00 zł brutto,

 2. zgłoszenia od 1 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. opłata startowa 79,00 zł brutto,

 3. zgłoszenia od 16 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. opłata startowa 89,00 zł brutto,

 4. zgłoszenia od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. opłata startowa 99,00 zł brutto,

 5. zgłoszenia od 16 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. opłata startowa 109,00 zł brutto,

 6. zgłoszenia od 1 sierpnia 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2019 r. opłata startowa 119,00 zł brutto,

 7. zgłoszenia od 22 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. opłata startowa 129,00 zł brutto.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszenia znajdującego w zakładce zapisy na stronie www.solankowykoszmar.pl lub http://sts-timing.pl/ i potwierdzenia wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365 z dopiskiem „Solankowy Koszmar – opłata startowa” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej, lub poprzez szybką płatność internetową – osoba która spełni ten warunek zostanie wpisana na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania rejestracji, jednak w nieprzekraczającym terminie obowiązującego wpisowego.

4. Organizator może wprowadzać promocje i zniżki w opłacie startowej.

X. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami.

 2. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety).

 3. W przypadku braku jakiegokolwiek z elementów pakietu, asortyment zostanie dostarczony pocztą w terminie 30 dni od daty imprezy.

 4. Wodę mineralną.

 5. Osoby, które zapiszą się ponad ustalonym limitem 500 osób nie mają gwarancji otrzymania pakietu „Solankowego Koszmaru”. W razie jego braku w dniu zawodów zostanie on przesłany pocztą w ciągu 30 dni po imprezie.

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Warunkiem ukończenia Solankowego Koszmaru jest dotarcie do mety.

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy.

4. Wyróżnienia będą przyznawane z podziałem na płeć (bieg na 5 km i 10 km):

I miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa – 300,00 zł

II miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa – 200,00 zł

III miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa 150,00 zł,

 1. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników):

- statuetki dla trzech najlepszych drużyn.

 1. Nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Inowrocławia na 5 i 10 km:

- miesięczny karnet do Barbell Squad Inowrocław.

 1. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane przelewem w ciągu 30 dni po zakończeniu imprezy. Biegacze, którzy zajmą miejsca premiowane uzyskaniem nagród finansowych zobowiązani są do wypełnienia po ceremonii zakończenia imprezy oświadczeń do celów podatkowych oraz rozliczeń finansowych.

 2. Nagrody finansowe w regulaminie stanowią wartość netto, a OSiR zobowiązuje się do odprowadzenia naliczonego podatku.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 2. Warunki atmosferyczne w połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą spowodować hipotermię.

 3. Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.

 4. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

 5. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4, kontakt: tel. 52 3555 350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Internet: www.solankowykoszmar.pl lub pisemny na adres siedziby.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane Pani/Pan podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:

- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo w imprezie sportowej „Solankowy Koszmar”( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,

- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,

- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, oświadczenie, że dane są zgodne z prawdą oraz podawane dobrowolnie. Uczestnicy poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).

 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu www.solankowykoszmar.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

 4. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.

 5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie i Organizatorzy biegu.

 6. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 7. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

 8. Po zakończeniu imprezy odbędzie się wręczenie nagród.

 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.

 10. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach promujących imprezę.

 11. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

 2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

 3. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ŁS/RT

28 sierpnia 2019 r.